AFSPRAAK MAKEN
NL FR EN
Gerecht

ONDERNEMINGEN IN
MOEILIJKHEDEN EN
HERSTRUCTURERINGEN

 


Risicoloos ondernemen is een illusie. Ondernemingen kunnen op elk ogenblik onder spanning komen te staan door een tanende conjunctuur en/of andere oorzaken. In geval van financiële moeilijkheden zal de (psychologische) druk op een ondernemer toenemen. Dit ondermijnt het beoordelingsvermogen van een ondernemer bij het nemen van belangrijke beslissingen. Correct en gezwind anticiperen op financiële moeilijkheden door het nemen van noodzakelijke juridische maatregelen zijn van primordiaal belang om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen en zelfs te herstellen.

In de loop der jaren behartigde Mr. Van Rompaey in opdracht van de ondernemingsrechtbank als gerechtsmandataris de afwikkeling van meer dan 300 faillissementen, gerechtelijke vereffeningen, gerechtelijke reorganisaties en bewindvoeringen. Sinds enkele jaren wordt hij daarin bijgestaan door Mr. Niels Feytons, dewelke inmiddels eveneens als curator werd aangesteld.

Vanuit onze ervaring en knowhow begeleiden wij u bij diverse levensvatbaarheidsproblemen van uw vennootschap. Wij kunnen u bijstaan en adviseren in procedures van gerechtelijke reorganisatie, adviseren bij minnelijke herstructureringen en individuele onderhandelingen aanknopen met uw schuldeisers om uw handelsrelatie op duurzame wijze te herstellen.

Onze dienstverlening tracht vooreerst ademruimte aan uw onderneming te bieden. Met een adequate en efficiënte juridische omkadering bedenken wij oplossingen voor het behoud van de continuïteit, streven wij er naar een overzicht te creëren en verlenen wij inzicht en perspectief in de financiële gezondheid van uw onderneming. Indien het krediet van uw onderneming onherstelbaar is geschokt, kunnen wij u eveneens begeleiden bij de aangifte van staking van betaling en de verdere afwikkeling van het faillissement.

Daarnaast kunnen wij schuldeisers bijstaan bij indiening van schuldvorderingen en een diepgaand onderzoek naar zogenaamde ‘verdachte’ faillissementen.

Tenslotte wijzen wij er op dat wij U kunnen bijstaan bij de overname van activa uit gefailleerde ondernemingen en ondernemingen in gerechtelijke reorganisatie.

Onze ervaring maakt het kantoor de perfecte partner voor:

  • Bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden;
  • Bijstand aan schuldeisers van ondernemingen in moeilijkheden;
  • Bijstand aan kandidaat-overnemers van activa in faillissementen/gerechtelijke reorganisaties;
  • Bijstand aan gefailleerden tijdens de afwikkeling van een faillissement.