AFSPRAAK MAKEN
NL FR EN
Gerecht

HUREN EN VERHUREN

 


Zowel inzake handelshuur als woninghuur beschikt ons kantoor over de nodige expertise om u bij te staan bij de redactie van huurovereenkomsten en bijstand bij huurgeschillen in de rechtbank.

Geschillen bij het (ver)huren van een appartement of woning zijn legio. Veel onheil kan worden voorkomen mits opstelling van correcte overeenkomsten. De relatie tussen een huurder en een verhuurder kan om verschillende redenen vertroebelen (huurachterstand, niet-naleven van (ver)huurdersverplichtingen, opzegging van de huurovereenkomst of huurvernieuwing, geschillen over woninghuurkwaliteit).

In de praktijk blijkt het voor huurders en/of verhuurders vaak geen eenvoudige opgave om bepaalde huurrechtkwesties in der minne te regelen. Wij doen er alles aan om een geschil, in de mate van het mogelijke, minnelijk op te lossen en om onnodige kosten te vermijden. Ons kantoor heeft een grondige kennis en jarenlange ervaring in de materie van het huurrecht in ruime zin.