AFSPRAAK MAKEN
NL FR EN
Gerecht

BOUW- EN VASTGOED

 


Voor actoren in de bouwsector die met elkaar contracten aangaan is de kwaliteit van de relatie een belangrijke factor, die onmiskenbaar invloed heeft op het al dan niet slagen van het bouwproject. Een bouwwerk is immers het resultaat van samenwerkende partijen. De bouwsector is traditioneel evenwel een bron van geschillen gelet op de verschillende belangen die op het spel staan. De bouwheer eist perfectie daar waar een aannemer economische belangen dient na te streven waardoor deze partijen vroeg of laat met juridische vraagstukken in aanraking komen.

Wij kunnen uw projecten in elke fase juridisch begeleiden vanaf het opstellen van de nodige overeenkomsten met aannemers, architecten en kopers, tot een juridisch onderzoek bij eventuele betwistingen inzake controle- of uitvoeringsfouten aan het bouwwerk. Samen zoeken we eerst naar minnelijke oplossingen via onderhandelingen, adviseren we u bij minnelijke en gerechtelijke expertises. Wij trachten impasses zoveel mogelijk te voorkomen en streven hierbij steeds de meest kostenefficiënte oplossing na.

Het dient herhaald dat onze taak in de eerste plaats toegespitst wordt op het voorkomen van een geschil in plaats van het te genezen. Indien het (bouw)geschil onafwendbaar is, trachten wij het op een snelle en efficiënte wijze af te handelen, zodat uw project zo weinig mogelijk nodeloze vertragingen oploopt. Alleen indien geen passende remedie meer mogelijk is, zal een gerechtelijke procedure geadviseerd worden en wordt er snel en bekwaam opgetreden.